La nostra empresa va començar les seves activitats l'any 2001. El nostre objectiu era crear jardins que satisfessin les necessitats dels nostres clients, mitjançant un disseny pràctic alhora que estètic i curós amb el medi ambient. Ens hem mantingut dins d'aquest objectiu seguint tècniques noves, cercant espècies vegetals diferents i provant nous materials.
Jardins Papiol