JARDÍ CASTELLDEFELS


Dissenyem un jardí per fer nou a Castelldefels. El jardí a refer, es un jardí on hi ha grama plantada i s’ha de substituir per gespa i una piscina nova. El primer que cal fer es treure tota la grama plantada i fer el forat de la piscina, i destinem uns 20 dies ja que tant el jardí de més de 300m2 i el forat de la piscina de 9 x 4 ho requereixen. També fem el forat per la futura  sala de depuració de la piscina, on instal·larem tot el sistema del reg automàtic. Més endavant penjarem fotografies de la gespa plantada.