Badalona Mar


Comunitat de veïns a tocar del mar. Plantació d’espècies resistents a temperatures altes amb baixa exigència hídrica. Plantació en jardineres i reg per degoteig. Alguns arbustos en topiari amb contrastos de colors i formes. Jardineres amb planta de temporada per aportar color durant tot l’any.